Completed Thesis That Managed

Completed Master of Science Thesis

 • Özdeş Ali, “Burgers Denkleminin Yaklaşık Çözümü”,İnönü Üniv. Fen Bilimleri Enst., Malatya,(1987)
 • Kutluay,Selçuk,” Predictor Corrector Yöntemi ve Yakınsaklık Analizi”, İnönü Üniv. Fen Bilimleri Enst. Malatya (1987)
 • Gülkaç,Vildan, ‘İki Boyutlu hareketli Sınır Değer Pronlemlerinin Koordinat Dönüşümleri ile Çözümleri, İnönü Üniv.,Fen Bil.Enst.Malatya (1989).
 • Gücük, Sibel, ‘Vizkoziteli Serbest Yüzey Akışkanları İçin Bir Nümarik Yöntem,’ İnönü Üniv. Fen Bilimleri Enst., Malatya.(1990)
 • Dal, Fadime, “Oksijen Difüryon Problemlerinin Yaklaşık Bir Çözümü “, Ege Ün. Fen Bil.Enst. Bornova , İzmir (1993).
 • Altıparmak Kemal, “Isı Denklemleri İçin Geliştirilmiş Fark Yaklaşımları”, Ege Ün. Fen Bil.Enst. Bornova , İzmir, (1995)
 • Yıldırım,Okan, “Oksijen Difüzyon-absorbe problemi”, Ege Ün. Fen Bil.Enst. Bornova , İzmir, (1998)
 • Karakuş,Haydar ,”Isı balance probleminin kuvvet serileri yardımıyla çözülmesi”, Ege Ün. Fen Bil.Enst. Bornova , İzmir, (2000)
 • Polat, Refet, “Opsiyon problemlerinin kısmi diferansiyel denklemlerle modellenmesi ve nümerik çözümleri üzerine”, Ege Ün. Fen Bil.Enst. Bornova , İzmir, (2003)
 • Mutlu,Ayten,”Yaklaşım teorisi üzerine”, Ege Ün. Fen Bil.Enst. Bornova , İzmir, (2004)
 • Yalçın, Berna,”Spektral yöntemlerin nümerik çözümleri üzerine”, Ege Ün. Fen Bil.Enst. Bornova , İzmir, (2004)
 • Açıkel Şule, “Amerikan opsiyon problemlerinin sınır sabitleştirme(front-fixing) yöntemi ile çözümü”, Ege Ün. Fen Bil.Enst. Bornova , İzmir, (2004)

Completed Doctoral Thesis

 • Özdeş, Ali, “Burgers Denklemlerinin Varyasyonel Yöntemlerle Çözümü“. İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens. Malatya,(1991)
 • Aslan, Yaşar, “Burgers Denkleminin Perturbasyon Yönümleri İle Çözümleri Üzerine”, İnönü Universitesi Fen Bil. Enst. Malatya(1993)
 • Gülkaç, Vildan, “Konvektif Sınır Şartlı Erime Probleminin Ters Dönüşümler Yardımıyla Sayısal Çözümleri“, İnönü Üniv. Fen Bilimleri Enst.Malatya,(1994)
 • Gücük, Sibel, “Korteweg-de Vries DenklemlerininNümerik Çözümleri Üzerine“, İnönü Ün. Fen Bil. Enst. Malatya (1995)
 • Dal, Fadime,”Absorban dokuda oksijen difüzyon probleminin çok boyutlu olarak modellenmesi”, Ege.Ün. Fen Bil.Enst. Bornova, İzmir (1998)
 • Alku, Seval,”Termistörlerin gelişimsel davranışlarının İncelenmesi”, Ege.Ün. Fen Bil.Enst. Bornova, İzmir (1998)
 • Altıparmak, Kemal,”Zamana bağlı kısmi türevli diferansiyel denklemler için açık ve kapalı yöntemler üzerine”,Ege.Ün. Fen Bil. Enst. Bornova, İzmir (2000)
 • Gülsu, Mustafa, “Yarı-diskret lineer kısmi diferansiyel denklemler için zaman adımlı algoritmalar üzerine”, Ege.Ün. Fen Bil. Enst. Bornova, İzmir (2002)
 • Köroğlu, Canan,”Üstel matris fonksiyonları yardımıyla amerikan opsiyon probleminin çizgiler yöntemi ile çözümü”, Ege.Ün. Fen Bil. Enst. Bornova, İzmir (2002)
 • Kiraz Figen (Açıl), Kısmi turevli denklemlerin Lie Simetrileri üzerine, Ege.Ün. Fen Bil. Enst. Bornova, İzmir (2007)
 • Aslan, İsmail, Linear olmayan kısmi differensiyel denklemlerin benzerlik çözümleri üzerine, Ege.Ün. Fen Bil. Enst. Bornova, İzmir (2007)
 • Refet Polat, Elementer grup analizi yöntemleri kullanılarak Black-Scholes denklemlerinin çözümleri üzerine, Ege.Ün. Fen Bil. Enst. Bornova, İzmir (2009)
 • Eda Yülüklü, Taylor serilerine dayanan yaklaşık yöntemler üzerine bir çalışma, Ege.Ün. Fen Bil. Enst. Bornova, İzmir (2009)
 • Deniz Ağırseven, Bazı lineer ve lineer olmayan diferansiyel denklemlerin homotopi pertürbasyon ve homotopi analiz metotları ile çözümlerinin analizi üzerine, Trakya Üniversitesi, Fen Bil. Enst., Edirne (2009)
 • Utku Erdoğan, Diferansiyel denklemlerin exponentially fitted metodu ile sayısal çözümleri üzerine, Ege.Ün. Fen Bil. Enst. Bornova, İzmir (2012)
 • Yassir Daoud Ayrıklaştırılmış “splitting” yöntemi ile diferansiyel denklemlerin çözümü üzerine, Ege.Ün. Fen Bil. Enst. Bornova, İzmir (2012)
 • Zehra Pınar, Kısmi diferansiyel denklemlerin meromorfic çözümleri üzerine, Ege.Ün. Fen Bil. Enst. Bornova, İzmir (2013)
 • Muaz Seydaoğlu, Burgers tipi kısmi diferansiyel denklemlerin  yüksek mertebeden parçalama metodları ile sayısal çözümleri üzerine, Ege.Ün. Fen Bil. Enst. Bornova, İzmir (2015)
 • Mukaddes Ökten Turacı, Diferansiyel denklemlerin zaman ayrıklaştırması ile sayısal çözümleri üzerine, Ege.Ün. Fen Bil. Enst. Bornova, İzmir (2016)
 • Seda Gülen, Hareketli sınır değer problemleri olarak tahıl hidrasyonu modellerinin sayısal çözümleri üzerine, Ege.Ün. Fen Bil. Enst. Bornova, İzmir (2017)